Chinees leren? Chinees als officieel eindexamenvak in Nederland

27 maart 2018

IMG_20170113_163933Chinees is dit jaar voor het eerst in Nederland een officieel eindexamenvak. Vijftien middelbare scholen in het hele land bieden vanaf dit jaar het schoolexamen Chinees aan. Zo’n 170 vwo leerlingen ronden dit jaar het vak Chinees nog voor het centraal eindexamen in mei af. Net als voor andere talen moeten ze lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Als onderdeel van een pilot, die in 2010 van start ging, was het op negen scholen al eerder mogelijk examen Chinees te doen. Drie jaar geleden besloot toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de Chinese taal vanaf het schooljaar 2017-2018 officieel tot examenvak voor alle scholen te maken. ‘Nederland is gebaat bij goede relaties met China. Kennis van de Chinese taal en cultuur is daarvoor onontbeerlijk’, schreef hij toen aan de Tweede Kamer.

Het schoolexamen is er alleen op het vwo-niveau. Middelbare scholen willen het vak graag aan havisten aanbieden, maar zij mogen geen examen Chinees doen. Dat kan via een staatsexamen.

Bron: Volkskrant en Algemeen Dagblad 27 maart 2018