Chinees een erkend examenvak

Chinees wordt een eindexamenvak. Middelbare scholieren op het vwo kunnen vanaf 2015 examen doen in het vak Chinees. Zij kunnen het vak als tweede of derde vreemde taal kiezen naast het Engels, dus in plaats van Frans of Duits. Dat geldt alleen voor middelbare scholen die de taal ook aanbieden. Dit heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt in het tv actualiteitenprogramma Een Vandaag.

Op dit moment bieden zo’n dertig scholen op een of andere manier Chinees aan. Negen scholen boden ook een eindexamen aan, als pilot. Deze pilot is bijna afgelopen en is zo succesvol dat het ministerie van Onderwijs besloten heeft om Chinees als volwaardig eindexamenvak te erkennen. Bij dit vak zijn vijf disciplines belangrijk: lezen, schrijven, spreken, luisteren en cultuur.

Voorlopig zal het niet als centraal examen maar alleen als schoolexamen worden aangeboden.karakters op papier2